Pokyny k zaplacení aktivní licence členům MTO

Kdo má zájem z členů MTO o aktivní licenci, která letos (2015/2016) bude nutností pro účast na mushingových závodech 1. třídy, MR, MS, ME a to jak na podzim, tak i v zimě, nechť zašle na klubový email potvrzení ve tvaru jméno a příjmení, DID do 25.8.2015. V předmětu uveďte vaše příjmení-aktivní licence !!!  Zároveň zašlete na klubový účet částku 1000,-Kč (dospělí) nebo 100,-Kč (junioři, děti). Dospělým, kteří uhradí tuto částku budou v této sezóně proplaceny náhrady spojené na mushingových závodech a to ve výši 60 % uhrazené částky. Na závody 2. a 3. třídy tuto licenci nepotřebujete. Podrobnější info na: http://www.mushing.cz/index.php?kod=&modul=casopis&m1=clanek&id_clanku=737

Seznam členů s aktivní licencí 2015-16:  TADY

Martin