Podmínky pro získání závodní licence

Členové MTO, níže uvádím citaci podmínek pro získání závodní licence. Uvedené podmínky stanovil ČASS na letošní schůzi. Kdo má zájem, tak bude postupovat dle těchto pokynů: 

Členové klubu ,kteří chtějí aktivovat závodní licenci pro sezónu 2018/2019 zašlou částku 1000.- Kč na účet klubu
2500738238 kód banky: 2010 do 10.09.2018 !!!!!!
Variabilní symbol uveďte vaše DID a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení. Klub odešle hromadně celou částku všech zájemců najednou.

Pokračování textu Podmínky pro získání závodní licence