Podmínky pro získání závodní licence

Členové MTO, níže uvádím citaci podmínek pro získání závodní licence. Uvedené podmínky stanovil ČASS na letošní schůzi. Kdo má zájem, tak bude postupovat dle těchto pokynů: 

Členové klubu ,kteří chtějí aktivovat závodní licenci pro sezónu 2018/2019 zašlou částku 1000.- Kč na účet klubu
2500738238 kód banky: 2010 do 10.09.2018 !!!!!!
Variabilní symbol uveďte vaše DID a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení. Klub odešle hromadně celou částku všech zájemců najednou.

Citace bližší info: ……Na administrátora licencí se mohou obracet pouze kluby s hromadnou žádostí prostřednictvím svého předsedy. Aktuální personální obsazení AL lze nalézt na webových stránkách ČASS včetně kontaktů. Předseda zašle nejpozději do 16. 9. v kalendářním roce na bankovní účet ČASS celkovou finanční částku za všechny své členy, kteří měli zájem o závodní licenci pro nadcházející sezónu. Současně s tím, pošle e-mailem seznam závodníků s uvedeným DID administrátorovi licencí (AL). Žádosti podané po tomto termínu si musí jednotlivci vyřešit sami, zaplacením poplatku přímo na účet ČASS a informovat AL o provedené platbě. 
Seznam licencí je zveřejněn na webu a je základním dokumentem o platných aktivních závodních licencích. 
Platnost závodní licence je zpoplatněna částkou 1000.- Kč. Zaplacení závodní licence probíhá převodem na bankovní účet 7168299001/5500 (zaplatí hromadně klub). Jako variabilní symbol uvést své DID a konstantní symbol 0308, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Platnost aktivované závodní licence je jedna závodní sezona tedy od 1.9. – 31.8. Poté se musí závodní licence znovu aktivovat zaplacením poplatku.
Jezdec bez závodní licence nebude připuštěn pořadatelem na start závodu.
Zahraniční závodníci mohou startovat na závodech bez poplatku za závodní licenci.
Junioři, tedy osoby od 15 let do 18 let mají závodní licenci zpoplatněnou částkou 100 Kč. Za relevantní se bere věk, který závodník dovrší během nadcházející závodní sezóny, tedy sezóny, pro kterou je závodní licence aktivována, nikoliv věk v okamžiku platby. Pokud tedy závodník dovrší věku 19-ti let v průběhu sezóny, je započítán do dospělých.
Organizátor závodu může vypsat kategorii pro příchozí, která je pouze pro závodníky z řad veřejnosti neregistrované v žádném z klubů.

Seznam zaplacených licencí: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbqBL7G_JyPzwISW1olQ2gH97xBtfXoZJ97NHX2uCKc/edit#gid=0