REGISTRACE NOVÝCH MUSHINGOVÝCH ZÁJEMCŮ, PŘIDĚLOVÁNÍ ID, DID, AKTIVNÍ LICENCE

REGISTRACE NOVÝCH MUSHINGOVÝCH ZÁJEMCŮ, PŘIDĚLOVÁNÍ ID, DID, AKTIVNÍ LICENCE

S ohledem na přicházející nové členy do našeho klubu a trochu složitějšího systému, bych rád připomenul získání ID, DID a aktivní licence. Zkrátka postup nového zájemce.

Nejdříve na vysvětlenou:

  1. ID – identifikační číslo člena ČASS (je v seznamu členů klubu). Základní registrace v mushingu. Měl by mít defacto každý člen, ať je to závodník nebo pokladník. ID je přiděleno po registraci na mushing.cz (panáček vpravo nahoře, registrovat nyní). Po registraci je automaticky přiděleno ID. V tabulce klubu se objevíte jako „žadatel“ a to do té doby, než to z klubu pověřená osoba nezmění na „řádný člen“. Lze to udělat také tak, že předchozí krok udělá předseda daného klubu za vás a vy si pak změníte přihlašovací heslo.
  2. DID – mezinárodní ID Driver IDentification — 00420-01234. Toto číslo se užívá k identifikaci na mezinárodní úrovni (je v seznamu DID). Je to vlastně závodní licence závodníka. Licence by měla zaručit, že její držitel zná předpisy týkající se mushingu. Podmínkou licence je splnění testu. Test můžete vyplnit na mushing.cz, po přihlášení na svůj profil, kde poté odkaz „test znalostí“. Po úspěšném vyplnění testu (maximálně 3 chyby) je Vám automaticky přiděleno DID a objevíte se v tabulce držitelů DID. Odpovědi na testové otázky najdete na https://www.mushing.cz/rady-a-smernice/4-0. Test je časově neomezen a můžete ho po neúspěchu nekonečně opakovat.
  3. AKTIVNÍ licence (placená) pro aktuální rok, v mushingu je rok brán jako rok školní, tzn. od 9 do 9 měsíce následujícího roku. Držitel je uveden v seznamu aktivních licencí. Pro daný rok nutnost pro všechny závody, pořádané pod hlavičkou ČASS. Jedná se o závody uvedené v termínovém kalendáři na mushing.cz. Licence stojí (1000,-Kč nebo 100,-Kč junioři) a nutností je být držitelem DID. Licence se do 9 měsíce daného roku hradí přes klub a ten zasílá hromadně všechny žádosti. Po tomto termínu si tuto licenci musí každý zařídit sám.  Podrobněji a postup zde: https://www.mushing.cz/clanek/smernice-c1-povinnosti-klubu/785   v článku 3.

 

Postup nový člen MTO:

  1. Osloví se žádostí o vstup předsedu klubu. Poté vyplní přihlášku do klubu a GDPR !!!! Přihlášku se souhlasem GDPR zašle na adresu klubu. GDPR musí být v originále. Přihláška mi stačí naskenovaná emailem.
  2. Zaregistruje se na mushing.cz. Je mu přiděleno ID a po schválení předsedou klubu je z něj řádný člen
  3. Má-li držitel ID zájem o DID-závodní licenci, absolvuje přes portál mushing.cz na svém profilu test. Po splnění je mu přiděleno DID.
  4. Placená – aktivní licence. Nutná pro danou sezonu na všechny závody pořádané pod hlavičkou svazu, tzn. chce-li se člen účastnit nějakého ofiko závodu, musí mít licenci na daný rok uhrazen. Závody jsou uvedeny v termínovém kalendáři na mushing.cz. Pouze pro držitele DID. Postup viz. výše.

 

Upozornění:

Držitel DID se nemůže účastnit kategorie „příchozí“ na ofiko závodech. Teda pokud je pořadatel vyhlásí. Kategorie „příchozí“ je pouze pro ty, kteří DID nemají, resp. pro lidi, kteří si chtějí tento sport jen vyzkoušet. Kdo má tedy DID a chce jezdit na závody, musí si uhradit roční placenou licenci. Držitel DID, který nemá zaplacenou aktivní licenci se defacto, nemůže účastnit žádného oficiálního závodu ani jako „příchozí“ ani v oficiálních kategoriích.