platba členských příspěvků svazu (ČASS-Česká asociace sleddog sportů)

Ahoj členové MTO,

s novou sezónou, zde máme nové povinnosti. Takže čtěte pozorně, ať se vyhneme nějakým nedorozuměním. 
Zásadní změnou je novinka a to platba členských příspěvků svazu (ČASS-Česká asociace sleddog sportů).

Členský příspěvek defacto nahrazuje sportovní licenci, kterou musel uhradit každý rok ten, který chtěl startovat na ofiko závodech. Byla to ta tisícikoruna, ze které se pak 600,-Kč zase vracelo. V současné době, ten kdo chce závodit na ofiko závodech (i mládež) musí být samozřejmě řádným členem klubu, musí mít uhrazen členský příspěvek pro svaz (150,-Kč) a musí mít splněný test. Jednoduché, že. Koho to zajímá podrobněji, nechť si prostuduje, směrnici č. 6/2019https://www.mushing.cz/clanek/smernice-c-6/849, kde je vše vysvětleno, uvedeno a k pochopení, proč to vše požaduje klub, resp. já jako předseda. 

Členský příspěvek svazu ve výši 150,-Kč za řádného člena bude odvádět klub. NEPLAŤTE, tedy svazový příspěvek na svazový účet, nýbrž na účet klubu !!!!!!!!!! (každý rok se najde někdo, kdo to udělá). Rozhodující výši celkového příspěvku, který svazu odvedeme je počet ŘÁDNÝCH členů ke dni 31.8. 2019 !!!
Nechceš-li platit, musíš se nechat z řádného člena, převést na člena čestného a to tak, že napíšeš do 26. 8. 2019 žádost předsedovi na martinurbancik@seznam.cz a on tě převede. Kdo to neudělá, klub za něj odvede příspěvky a bude tuto částku po něm požadovat. Pozor, platí to i pro mládež !!!!!

Co teda dělat?

1. Chci závodit, chci se účastnit závodů, chci podpořit tento sport.
Musím být řádným členem klubu (to snad víš nebo najdeš na mushing v sekci kluby). 
Musím mít splněný test (většina má). Nejdeš a lze splnit na mushing.cz 


Musím do 24.9.2019 zaplatit svazový členský příspěvek ve výši 150,-Kč na klubový účet č. 2500738238/2010, variabilní číslo: vaše ID a do poznámky „svazový příspěvek“. Rodiny, manželé, prosím o jednotlivé platby za každého zvlášť, usnadní mi to hledání. Kdo chce může použit qr kod.

Přátelé do 24.9. 2019 !!!!! Nebudu nikoho uhánět. Mám svých starostí dost. Zaplať raději hned a nenechávej to na potom. Víme, jak to pak dopadá…..

2. Nechci ofiko závodit, nechci dělat test, ale chci být členem klubu a účastnit se třeba jiných klubových akcí.
Požádám předsedu a to do 26. 8. 2019, aby mě přeřadil v seznamu mezi ČESTNÉ členy klubu za které se členský příspěvek svazu neodvádí. 

Případní noví členové, přijati do klubu po rozhodném datu musí svazový příspěvek zaplatit také. Budou to opět činit přes předsedu klubu, neboť pro něj ze směrnice vyplývají další povinnosti, tak aby věděl. Nováčci, nechť mě kontaktují.

Pozor! Mushing team Ostrava, z.s. má i roční klubový příspěvek. Prosím nezaměňovat. Klubový členský příspěvek a svazový členský příspěvek je rozdíl. Teď řešíme svazový, klubový budeme řešit až po novém roce. Pravděpodobně ho od další sezony sloučíme, ale to si odhlasujeme na schůzi. 

Cokoliv nejasného…..prosím pište nebo telefonujte. Krásný den. Váš předseda.