ČLENSKÁ SCHŮZE 24. 10. 2018 od 18:00 hod.

Ahoj členové Mushing teamu Ostrava,

na den 24. 10. 2018 od 18:00 hod. svolávám členskou schůzi. Členská schůze proběhne, tak jako už několikrát v Ostravě v restauraci Sportclub, ul. Vítězná 2, Mor. Ostrava a Přívoz (viz. http://www.restaurace-sport.com/ )

Velmi apeluji na Vaši účast a to z důvodu, že budeme schvalovat změnu stanov klubu a je nutné, aby se nás sešla aspoň 1/3 současného počtu. Proto je Vaše účast opravdu nutná. Stanovy měníme kvůli tomu, abychom byli jako klub členy České unie sportu. Dále samozřejmě bude přeloženo účetnictví, rozhodneme se co s došlými dotacemi, plán na další rok, a samozřejmě vyhodnotíme rok současný.

Dále se pobavíme o všem možném co se týká i netýká klubu.

Prosím o povtrzení Vaši účasti nebo neúčasti, tak abych mohl potvrdit v restauraci počet míst a počet malého občerstvení. Vítáme všechny členy.

Schůze je 1x za rok, tak si prosím udělejte na hodinku čas. Díky. Martin

Zpětnou vazbu zašlete na martinurbancik@seznam.cz