Zápis z členské schůze 14.5.2022

Zápis z členské schůze Mushing team Ostrava, z.s.
Datum, čas a místo konání členské schvalovací schůze:
14.5. 2022, 11:00 ul. Svornosti 737/100, Ostrava
Svolavatel / předseda zasedání:
Martin Urbančík
Přítomni:
Na schůzi je přítomno 12 členů z celkového počtu 53 členů, viz. prezenční
listina. Schůze zahájena v 11:30 hod. dle čl. 7 odst. 5 stanov.
Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.

Zápis z členské chůze zde: